Vé máy bay Vietnam Airlines

 Kiên Giang (VKG) đi Hồ Chí Minh (SGN)
VN8002
07:20 – 08:15

17/12/2017
608,000đ
 Quảng Nam (VCL) đi Hà Nội (HAN)
VN1640
09:45 – 11:10

26/12/2017
672,000đ
 Quảng Nam (VCL) đi Hà Nội (HAN)
VN1640
09:45 – 11:10

17/12/2017
672,000đ
 Phú Yên (TBB) đi Hà Nội (HAN)
VN1650
14:00 – 15:45

21/12/2017
672,000đ
 Ban Mê Thuột (BMV) đi Hồ Chí Minh (SGN)
VN1415
13:05 – 14:05

18/12/2017
677,000đ
 Ban Mê Thuột (BMV) đi Hồ Chí Minh (SGN)
VN1415
13:05 – 14:05

19/12/2017
677,000đ
 Nha Trang (NHA) đi Hồ Chí Minh (SGN)
VN7351
07:20 – 08:20

20/12/2017
677,000đ
 Nha Trang (NHA) đi Hồ Chí Minh (SGN)
VN1351
20:30 – 21:25

21/12/2017
677,000đ
 Đà Lạt (DLI) đi Hồ Chí Minh (SGN)
VN1381
08:50 – 09:40

20/12/2017
677,000đ
 Đà Lạt (DLI) đi Hồ Chí Minh (SGN)
VN1383
21:35 – 22:25

23/12/2017
677,000đ
XEM THÊM . . .
Xem thêm vé máy bay Vietnam Airlines